قلیان

حسن ده قلیان چه کر
حسین ده قلیان چه کر
تنباکو چوخ اولان دا
سیچان دا قلیان چه کر
*

هیچ نظری موجود نیست: