ایت

ایت ایتینن بوغوشدو یولچونون الینه گیره وه دوشدو
ایت ایتنن سالواشسا ف قورد کؤرپونو اشیب گئچر
ایت ایته بورودو ایت ده قویروغونا
ایت ایتین قویروغون آیاخلاماز
ایت ایتلیغین ترگیتسه سومسونمه غین ترگیتمه ز
ایت هورویه ر کاروان گئچر
ایته ده بیر چؤره ک بورجو وار
*

هیچ نظری موجود نیست: