آتاسؤزو - آج


آج آدام ، داش دا یئیه ر
منظور کسی که گرسنه است هر چی دم دستش بیاید می خورد
*
آج قولاغیم ، دینج قولاغیم
گرسنه بمانم و منت هیچ کس را نکشم
*
آج دئیه ر دویمارام ، توخ دئیه ر آجمارام
گرسته فکر می کند سیر نخواهد شد و سیر فکر می کند گرسنه نخواهد شد
*
آج ائله بیلر هامی آجدیر
کافر همه را به کیش خود پندارد
*
آج قال ، دیله نچی اولما
گرسنه بودن ، بهتر از گدا بودن است
*
آج قالماق ، بورجلو قالماقدان یاخجی دیر
گرسنه ماندن ، بهتر از بدهکار ماندن است
*
آج قارین ، الله تانیماز
شکم گرسنه ، خدا را نمی شناسد
*
آج گؤزون قارنی دویماز
چشم حریص و گرسنه سیر نمی شود
*
آج نه اولسا یئیه ر ، آجییان نه اولسا دئییه ر
گرسنه هر چه به دستش بیافتد می خورد و کسی که جانش رنجید هر چی به دهانش بیاید می گوید

هیچ نظری موجود نیست: