آتاسؤزو - باغ

باغ باغبان سیز اولماز ، ده وه ساربان سیز 
باغیم وار باغیم وار ، تومان باغی ؟ 
باغبان پاخیل اولماسا ، باغ دوواری نئینر؟ 
*

هیچ نظری موجود نیست: