آتاسؤزو - ائششک


1- ائششه ک آرپادان پیخدی ، آت سامانا حسرت دیر  . خر جو می خورد و اسب در حسرت کاه است . 
 
۲ - ائششه کین بورنوزو اولسایدی ، ووروب کندی ییخاردی . اگر خر شاخ داشت . می زد و روستا را ویران می کرد . 

۳ - ائششه که چاخیر وئرسن ، پالانی سویا وئره ر . اگر به خر چاخیر ( نام نوعی مشروب الکلی ) بدهی پالان را به آب می دهد . 

۴ - ائششه یه قیزیل نوختا وورساندا ، گئنه ده ائششه کدیر .   به خر افسار طلا هم ببندی ، همان خر است . 

۵ - ائششه یه گوجو چاتمیر ، پالانین تاپدیر .  زورش به خر نمی رسه ، پالونشو می زنه . 

۶ - ائششه ک مین ، پیادا قالما . سوار بر خر بودن ، بهتر از پیاده ماندن است . 

۷ - ائششه یین داما چیخاردان ، اندیرمه سینی ده بیلیر . کسی که خرش را پشت بام می برد ، باید پایین آوردنش را هم بلد باشد . 

۸ - ائششه یی کؤرپودن کئچدی . خرش از پل گذشت . 

۹ - ائششه یین آنقیردیغی ، اؤزونه خوش گلیر .  عرعر خر به گوش خودش خوش است . 

۱۰ - ائششه یین پالانی اؤزونه یوک اولماز . پالون خر سربار خودش نیست . 
*

هیچ نظری موجود نیست: