آتا : پدرآتاسینی تانیمییان بالاسینی تانیمازآتاوا نئجه باخارسان، بالان دا سنه ائله باخارآتا مالینا گؤز تیکن ، مال سیز قالارآتا نه اکر اوغول بیچرآتا دوغرار ، بالا یئیر

هیچ نظری موجود نیست: