بایاتیقرنفولم دسته یم

بولبولم قفس ده یم

خبر وئرین یاریما

حسرتیندن خسته یم

*

هیچ نظری موجود نیست: