آز : کمآز دانیش ، ناز دانیش
*
آز دئدیم ، ناز دئدیم
*

آزین قدرین بیلمه یه ن ، چوخوندا قدرین بیلمه ز
*

آزیمیزیدا چوخ حئسابلاگینان
*
آز وارسا آز یئه ، چوخ وارسا چوخ یئه
*

آز یئه آز دانیش ، آز یات چوخ ایشله
*

آز یاشا ، اینسان یاشا ، آزداد یاشا
*

آز ووردوم ، شیرین ووردوم
*

آزاجیق آشیم ، دیر دیرسیز باشیم
*

آزیدی آریق اوروق ، بیریده گلدی بوینو بوروق

*

آزا قانع اول ، چوخو الله یئتیرر
*

هیچ نظری موجود نیست: