یک دوبیتی

ای بخت مرا سوخته خرمن کردی
بی جرم دو پای من در آهن کردی
در جمله مرا به کام دشمن کردی
با سگ نکنند آنچه با من کردی
مسعودسعد سلمان
*

هیچ نظری موجود نیست: