ایکی بایاتی

عزیزیم بولور کاسا
تاقچادا بلور کاسا
من ده گوناه اولسئیدی
گئده ردیم التماسا
*
عزیزیم جانی یارا
قییارام جانی یارا
توتوم سالیم قفسه
گؤنده ریم جانی یارا
*

هیچ نظری موجود نیست: