سد قره زمین


سد قره زمين ماكو
این طرح در 5/1 کیلومتری بالادست روستای قره زمین و در 45 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان ماکو واقع میباشد.
این سد از طریق انحراف سیلابهای مسیل صوفی چای آبگیری خواهد شد. که در مسیر عمود بر امتداد مسیل یک آببند سنگی و بتنی انحراف آب با تاسیسات آبگیری و انتقال آن به وسیله کانال با ظرفیت 10 مترمکعب در ثانیه و طول 493 متر با شوت بتنی به طول 51 متر تعبیه شده است. ظرفیت ذخیره سازی مخزن سد برابر 1200000 مترمکعب است.
اجزا طرح شامل موارد زیر میباشد:
الف ـ تاسیسات انحراف آب رودخانه صوفی با تاج سرریز به طول 21 متر به انضمام دهانه­های آبگیر و تخلیه کف در بازوی چپ و حوضچه آرامش
ب ـ کانال انتقال با مقطع ذوزنقه با دبی حدود 10 مترمکعب در ثانیه و به طول 3/493 متر طراحی شده است و در طول مسیر یک دهانه پل ماشین رو، یک کالورت به طول 25 متر و در انتهای کانال شوت مانع دار به طول 57 متر در نظر گرفته شده است.
پ ـ سایر مشخصات محور اصلی (سد) شامل فیلترهای قائم و افقی بالادست و پایین دست و زهکش قائم و افقی و ریپ راپ سنگی و فیلتر زیر آن میباشد.
ج ـ محور اصلی سد از نوع خاکی با هسته رسی به طول 279 متر و عرض تاج 6 متر به ارتفاع 16 متر
د ـ دایک خاکی به طول 204 متر و عرض تاج 5 متر در جناح چپ محور اصلی واقع است و عیناً با مشخصات محور اصلی اجرا میشود.
هـ ـ سرریز: سرریز سد از نوع فیوز پلاک (Fuse Plag) میباشد.
چ ـ تاسیسات آبگیری: شامل برج آبگیری و آشغالگیر با باکس بتنی و اطاق شیرآلات و حوضچه آرامش میباشد قطر لوله آبگیر 400 میلیمتر از جنس فولاد با غلاف بتنی طراحی شده است.
و ـ پرده آببند دایک خاکی به طول حدود 230 متر در کمترین عمق 3/1 متر و بیشترین 5 متر و ضخامت 8/0 متر با بتن به عیار 250 کیلوگرم در مترمکعب
منبع این مطلب وبلاک زیبائیهای ماکو

هیچ نظری موجود نیست: